« Ferrari | صفحه اول | Afina AS 7180AV »

چهارشنبه 23 مهر 1382

تحريف تاريخ در روزنامه ها

روزنامه ها در همه جا به نوعي تصوير کننده فضاي اجتماعي سياسي يک منطقه هستند. اما سالهاست به عنوان يک روزنامه نگار فهميده ام که نبايد به روزنامه ها به عنوان يک سند تاريخي نگاه کرد. بسياري از واقعيت هايي که در طي سالهاي اخير در کشور اتفاق افتاده توسط روزنامه ها و اتفاقا بيشتر توسط روزنامه هايي که سنگ واقع نمايي و مردم گرايي را به سينه مي زنند ، ناديده گرفته شده يا کاملا وارونه جلوه داده شده است. من در سالهايي که روزنامه ها بوده ام به چشم ديده ام که چگونه يک واقعه تاريخي کاملا وارونه جلوه داده مي شود تا به فلان کس برنخورد يا فلان گروه سياسي ناراضي نشود.

روز گذشته سيد محمد خاتمي رييس جمهوري که همه ما با شور و اشتياق به او راي داديم به خاطر اين که از اين پنهان کاري ها به دور نشان مي داد و به نظر از جنس ديگري مي رسيد، پس از 5 روز انتظار براي تبريک جايزه نوبل ، صاف در چشم هاي خبرنگاران پارلماني نگاه کرد و با عصبانيت گفت که جايزه صلح نوبل اصلا مهم نيست و يکسيري حرفهايي که ديگر همه ما از حفظ هستيم.
بلافاصله پس از اين موضوع طرفداران خاتمي در مجلس ، رياست جمهوري و مطبوعات به فکر اصلاح اين "گاف" بزرگ رييس جمهور اصلاح طلب افتادند. اما شجاعت خبرگزاري ايلنا واقعا ستودني است که عين جملات رييس جمهور را منعکس کرد . اما روزنامه هاي اصلاح طلب از دم ( به جز روزنامه همبستگي) سخنان خشمگين خاتمي را سانسور کردند و خبر را به گونه اي نگاشتند که گويي واقعا خاتمي تبريک گفته است.

خوشبختانه قبل از آنکه روزنامه هاي ما مثل کبک سرشان را در برف فرو کنند به مدد اينترنت و ابزارهاي نوين اطلاع رساني اين سخنان به همه دنيا مخابره شده و آب در جوي رفته بود و سخنان آقاي سحرخيز درگفت گو با راديو بي بي سي و ابطحي و ديگران و رفتن به فرودگاه براي استقبال کاملاغير موثر و خنده دار به نظر مي آمد.
اين نشان دهنده پيشرفت رو به رشد ابزارها و سايت هاي اطلاع رساني و تاثيرگذاري آنها در وقايع تاريخي نيز هست. يعني در لحظه اي که اشتباهي رخ مي دهد ديگر همه چيز تمام شده است چون ثانيه اي بعد همه دنيا از آن باخبر شده اند.

نوشته شده توسط: شهرام در October 15, 2003 02:30 PM | سياست

Trackback Pings

براي ارسال دنبالک از لينک زير استفاده نماييد
http://itiran.net/cgi-bin/mt/itiran-tb.cgi/184

:نظرها

نوشتن يک نظر
اطلاعات من را حفظ کن 

Warning: include(/home/itiran/www/links/persianads.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/itiran/domains/itiran.net/public_html/archives/000185.php on line 234

Warning: include(): Failed opening '/home/itiran/www/links/persianads.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/itiran/domains/itiran.net/public_html/archives/000185.php on line 234