« ايران و شاخص هاي دستيابي به تکنولوژي ديجيتال | صفحه اول | اختتاميه جشنواره وب »

سه شنبه 11 آذر 1382

ایرانی باشیم ؟

"براي همه ثانيه هاي بي گناه كارمندي!!"
در راهروهاي اين محيط چه سرعتي جريان دارد ... همه باقدمهايي تند... و وانمود به تلف نشدن وقت در راهروهاي اداره....تظاهري مسخره براي ديگراني كه آنها نيز خود اين قدمها را با لبخندي آلوده همراهي مي كنند.
در اين محيط دولتي اگر پيشرفتي غير از ميانبرهاي فاسد اداري بجويي بايد چشمهايت را ببندي ... وآغاز دور جديد درو كردن ها دقيقا همينجاست ... نقطه اي كه كرسي را در اختيار بگيري و اسير تنگ نظري رقابتهاي مسموم اين و آن نشوي! ...
يک روز من کار مي کنم، تو کار نمي کني، روز ديگر تو کار نمي کني ، من کار مي کنم.!!!
بايد خيلي چيزها را نبيني و اگر ديدي هم نه، چيزي نگويي كه همه دستها بكار مي افتند كه در بهترين حالت ترفيع نيابي وگرنه بايد منتظر اتفاقات بدتري باشي ...

ادامه

نوشته شده توسط: در December 2, 2003 08:12 AM | فرهنگ

Trackback Pings

براي ارسال دنبالک از لينک زير استفاده نماييد
http://itiran.net/cgi-bin/mt/itiran-tb.cgi/279

:نظرها

نوشتن يک نظر
اطلاعات من را حفظ کن 

Warning: include(/home/itiran/www/links/persianads.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/itiran/domains/itiran.net/public_html/archives/000280.php on line 236

Warning: include(): Failed opening '/home/itiran/www/links/persianads.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/itiran/domains/itiran.net/public_html/archives/000280.php on line 236