« تسليت به آرمن | صفحه اول | ديپلماسي زلزله »

چهارشنبه 10 دی 1382

بوسه بر دستانت ،هموطن

با بهت و ناباوري خبر فاجعه را ميشنوي، مانند تشنگان رسيده به آب پاي تلويزيون نشسته و اخبار را دنبال ميكني و با ديدن صحنه هاي حادثه و قربانيان بارها اشك بر چشمانت حلقه ميزند.ساعتها و روزهاي بعد از فاجعه ميبيني كه مردم كشورت با تمام وجود به جنب و جوش افتاده اند.در سرما و حتي در زير برف ساعتها در انتظارند تا خون دهند، هر كه هرچه دارد زير بغل زده است و به سوي پايگاهاي جمع آوري كمك را افتاده است.مردي مشهدي زنگ زده است و ميگويد خانه خود را براي سكونت زلزله زدگان خالي كرده است. جانبازي زنگ زده است ميگويد نميتواند كمك چنداني كند ولي حاضر است هر عضوي از بدن خويش را كه نياز است اهداء كند، پير زني انگشتر طلاي خود را اهدا ميكند و مردم را ميبيني كه گريه ميكنند گويي زلزله به خانواده او آسيب رسانده است. لحظه اي خود را جاي قربانيان ميگذاري و اين سوال را از خود ميكني! اگر اين حادثه اي براي خودم و خانواده ام اتفاق افتاده بود چه ميشد؟و باز به ياد كمكها و حال مردم ايران مي افتي، و اين بار نيز اشك بر چشمانت حلقه ميزند ولي اين بار اشك غم نيست اشك خوشحالي و افتخار است از داشتن چنين مردمي ، از اينكه ايراني هستي و عضوي از اين مردم مهربان.

نوشته شده توسط: در December 31, 2003 11:07 AM | متفرقه

Trackback Pings

براي ارسال دنبالک از لينک زير استفاده نماييد
http://itiran.net/cgi-bin/mt/itiran-tb.cgi/324

:نظرها

Hello guys, i have to say this.. My boyfriend has tried some penis enlargement pills and he's a new person since than. The confidence..., the courage!!

نوشته توسط: penis enlargement at March 10, 2004 12:35 AM

زلزله آمد و چه ويرانگر وحشتناک. خدايا حکمتت بر چيست ؟آيا مي خواهي طاقت اين مردم را امتحان کني و يا طاقت بناهايشان را ؟!! در مورد طاقت بناها نمي توان گفت چون في الواقع چيزي نيست که بشود در موردش صحبتي به ميان آورد ولي استواري مردم چيز ديگري است.اين مردم زلزله هايي سهمگين تر را پشت سر گذاشته اند و داد بر نياورده اند زلزله پر ريشتر گراني - عدم امکانات - فقر فرهنگي - جنگ - ناملايمات سياسي و ... بله اين همان مردمند و اکنون نيز با تمام وجود به هموطنانشان کمک مي کنند. ولي حال وقت اينست که بپرسيم مردم وظيفه انساني خود را انجام داده اند ولي حکومت چه کرده است ؟ در خبرها خوانديم که دولت کمک 450 ميليارد توماني و شيوخ خليج هميشگي فارس نيز کمک 400 ميليون دلاري را به زلزله زدگان اختصاص داده اند تازه اينها سواي کمکهاي نقدي مردمي در داخل کشور و خارج از کشور و سازمانهاي تحت پوشش سازمان ملل ( صليب سرخ - يونيسف و ... )و کشورهاي مختلف و سازمانهاي خيريه و دهها سازمان و نهاد ديگر است و مبايست پرسيد مردم درمانده بم اکنون در چه وضعيتي هستند؟ آيا تمام کمکها به دستشان رسيده است ؟ آيا تا بحال با يکي از زلزله زدگان مستقيما صحبت کرده ايم و آيا صحبت آنان با گزارشهايي که صدا و سيما از مردم بم تهيه ميکند يکسان است ؟ مي گويند در بم نياز به 5000 واحد مسکوني است اگر نرخ ساخت (فقط ساخت !) اين 5000 واحد (با احتساب هر واحد 14 ميليون تومان که البته زياد نيز هست )را با هزينه هاي ديگر شهري در نظر بگيرييم آيا مبالغ گفته شده کم است با زياد هم مي آيد ؟ به اينها که فکر مي کنم بغض گلويم را ميفشارد و با خودم مي گويم آخر تا کي اين اوضاع ادامه داردو اگرهمين بلاها خداي ناکرده روزي بر سر ما هم بيايد باز هم کمک ها به دستمان نخواهد رسيد؟

نوشته توسط: علي نجفي at January 1, 2004 02:15 AM


 

Warning: include(/home/itiran/www/links/persianads.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/itiran/domains/itiran.net/public_html/archives/000325.php on line 179

Warning: include(): Failed opening '/home/itiran/www/links/persianads.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/itiran/domains/itiran.net/public_html/archives/000325.php on line 179