« وبلاگهاي پورنو مضرتر از سايتهاي پورنو | صفحه اول | فناوري هايپر تردينگ »

چهارشنبه 22 بهمن 1382

بدون لينک

ديشب عروسي سعيد نوري پسر عبدالله نوري بود، سر يک ميز بزرگ بزرگان قوم موافق انتخابات از روحانيون مبارز شامل کروبي، حسن خميني، ... نشسته بودند و سر ميزي ديگر در آن سوي مجلس مخالفان شرکت در انتخابات ، تلفيقي از مشارکت و ملي مذهبي و اپوزوسيون و ... شامل تاج زاده، جلايي پور، باقي ، حکمت ، زندي ، عليرضا رجايي ، سحرخيز .
خاتمي ، ابطحي و دو سه وزيرش وقتي آمدند يکراست رفتند سر ميز روحانيون( که از قضا همه روحاني بودند) و نشستند .البته رييس جمهور چند بار از راه دور براي چند نفر از اين طرفي ها دست تکان داد و خوش و بشي کرد.
عبدالله نوري تا پايان مجلس کنار در خروجي ايستاده بود.

نوشته شده توسط: شهرام در February 11, 2004 03:59 AM | سياست

Trackback Pings

براي ارسال دنبالک از لينک زير استفاده نماييد
http://itiran.net/cgi-bin/mt/itiran-tb.cgi/381

:نظرها

thanks

نوشته توسط: penis enlargement at August 28, 2004 05:53 AM

thanks

نوشته توسط: penis enlargement at June 13, 2004 12:57 PM

ا تو هم اومده بودی ؟

نوشته توسط: ندا at February 14, 2004 04:29 AM

شهرام کجا بودی ندیدمت ؟!

نوشته توسط: آرش at February 12, 2004 06:07 AM

نوشتن يک نظر
اطلاعات من را حفظ کن 

Warning: include(/home/itiran/www/links/persianads.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/itiran/domains/itiran.net/public_html/archives/000382.php on line 248

Warning: include(): Failed opening '/home/itiran/www/links/persianads.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/itiran/domains/itiran.net/public_html/archives/000382.php on line 248