« جدي نمي گيرند چون جدي نشده ايم | صفحه اول | اولتیماتوم شرکت مخابرات »

جمعه 1 آبان 1383

بازگشت سلطان آگهيان

روزنامه آسيا بعد از حدود 500 روز توقيف از فردا دوباره منتشر مي شود تا بار ديگر سلطان آگهي هاي مطبوعاتي به دنيايي که خود 500 روز قبل آن را ساخته بود پا بگذارد. در غياب سلطان رهروان و شاگردانش در روزنامه هاي اقتصادي کار او را به خوبي ادامه دادند و حالا آگهي به بخش جدايي ناپذير تحريريه هاي اقتصادي تبديل شده و روزنامه هاي اقتصادي نيزحالا به فکر جذب بازارياباني هستند که کمي از خبر هم سر در بياورند و در کنار آگهي يکي دو خبر هم کار کنند.
در گسترده سلطنت آگهيان، بازاريايان قبل از روزنامه نگاران کارت خبرنگاري دريافت مي کنند و فاکس ها نيز ابتدا به رويت بخش تبليغات مي رسد و تلفن ها را ابتدا آنها پاسخ مي گويند. مانيفست آگهيان اين است که روزنامه بنگاهي اقتصادي است که هدف اصلي آن دريافت آگهي با تمهيد انتشار روزنامه است. در قاموس آگهيان افراد نه از بابت تخصص و کارکردشان بلکه به اندازه درجه خم و راست شدن ارزيابي مي شوند و روزنامه نگاري تابلوي خوش خط و خالي است که روي ديوار مي چسبانند.
ميراث بزرگ آگهيان در سالهاي گذشته روزنامه هاي بي بنيه، دست به عصا و مقهوري بوده که شرکت هايي چون سامسونگ و ال جي مي توانند تيترهاي آنها را به هر گونه که بخواهند بچرخانند.
بدين شيوه روزنامه هاي متعددي طي ماههاي گذشته منتشر شده اند اما تيراژ همه آنها روي هم هيچ نيست و عملا خوانندگان چنداني ندارند چراکه شيوه تلفيق آگهي و محتوا شيوه اي نيست که خواننده را در دراز مدت بتواند جذب کند.
نميدانم شايد اشتباه مي کنم شايد خيلي آرمانگرا شده ام ولي به هر حال به نظرم رسيد علي رغم همه حرفهايي که اين روزها در مورد انتشار روزنامه آسيا و تغييرات گسترده فکري و محتوايي آن گفته مي شود سلطان نميتواند از حوزه سلطنت خود چندان بيرون بزند و بايد در همين فضايي تنفس کند که خود آن را غيرقابل تنفس کرده است.

نوشته شده توسط: شهرام در October 22, 2004 06:49 PM | ارتباطات


 

Warning: include(/home/itiran/www/links/persianads.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/itiran/domains/itiran.net/public_html/archives/001007.php on line 149

Warning: include(): Failed opening '/home/itiran/www/links/persianads.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/itiran/domains/itiran.net/public_html/archives/001007.php on line 149