« جستجو در کامپیوتر با کوپرنیک | صفحه اول | بازگشت سلطان آگهيان »

چهارشنبه 29 مهر 1383

جدي نمي گيرند چون جدي نشده ايم

بي بي سي خبر داده ميزان درج اگهي در بازي هاي کامپيوتري و ويدويي رو به افزايش است. قابل توجه شرکت هاي ايراني که هنوز رسانه هاي ديجيتالي را براي تبليغ و معرفي ( نه لزوما آگهي دادن ) جدي نگرفته اند. اين البته يک رابطه متقابل هم هست که رسانه هاي ديجيتالي ما هنوز جدي نشده اند.

نوشته شده توسط: شهرام در October 20, 2004 06:50 PM | ارتباطات


 

Warning: include(/home/itiran/www/links/persianads.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/itiran/domains/itiran.net/public_html/archives/001008.php on line 144

Warning: include(): Failed opening '/home/itiran/www/links/persianads.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/itiran/domains/itiran.net/public_html/archives/001008.php on line 144