« تبریک به شهرام | صفحه اول | روایتی دیگر از انجمن صنفی »

پنجشنبه 7 آبان 1383

مصائب مسیح و حقارت من!

دیشب فیلم مصائب مسیح را دیدم.(نگویید چرا اینقدر دیر،چون من زیاد تو خط نیستم!).
از اینکه تنها چند ساعت را این چنین با جذابیت روایت کرده بود لذت بردم.از آن دسته فیلمهایی بود که خواندن داستان آن کفایت نمیکند و بایستی دیدن آنرا تجربه کرد.جدا از تاثری که از دیدن این روایت از مصائب عیسی داشتم و یا اشاره به یک مذهب خاص ، یک موردی نیز مرا به شدت رنج میدادو در واقع برایم مهم و حسرت برانگیز هست.ایمان و قدرت حفظ یک اعتقاد شخصی است. .من و هزاران مثل ممکن است به مذهب ، گرایش فلسفی یا اصوال خاصی ایمان داشته باشیم اما تا چه حد به آن وفادار خواهیم ماند؟میتوانیم به شرافت اخلاقی اعتقاد داشته باشیم و با چشمک زن شوهر داری آنرا ببازیم. میتوانیم برای زندگی بهتر یا ارتقاء کاری ، پول و خیلی چیزهای دیگر از مهمترین اصول زندگی خود بگذریم. و حالا وقتی خود را کمی با مصائب روایت شده در این فیلم مقایسه میکنم.به قدرت و ثبات ایمان عیسی حسرت میخورم.فکر می کنم شاید اگر قرار باشد تنها ناخن و یا دندانی از من کشیده شود بسیاری از اعتقادات را خواهم باخت.دردناک است وقتی میدانی اعتقادات درست و صحیح است ولی به خاطر حفظ جان، اعضای بدن یا حفظ روزهای زندگی آنها را انکار کنی.فکر می کنم اگر یک صدم از دردهای عیسی را متحمل میشدم تمام اعتقاد خویش را انکار میکردم و اینگونه هست که عیسی میشود پادشاه بی سرباز و آنچنان لایق که میلیونها نفر آروزهای خود را از او میخواهند.

نوشته شده توسط: در October 28, 2004 07:12 PM | متفرقه


 

Warning: include(/home/itiran/www/links/persianads.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/itiran/domains/itiran.net/public_html/archives/001021.php on line 145

Warning: include(): Failed opening '/home/itiran/www/links/persianads.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/itiran/domains/itiran.net/public_html/archives/001021.php on line 145