« لحظات ناب | صفحه اول | در ساعت 6 و نيم عصر »

یکشنبه 19 مهر 1383

زندگی برنامه نویس متاهل!

زندگی برنامه نویسان برگرفته از مجله رایانه
شوهر: سلام، من Log-in کردم.
زن: لباسی رو که صبح بهت گفنم برام خريدی؟
- Bad Command or File Name
- ولی من صبح بهت تاکيد کرده بودم!
- Syntax Error, Abort, Retry, Cancel
- خب حقوقتو چيکار کردی؟
- File in Use, Read Only, Try After Some Time
- پس حداقل کارت عابر بانکتو بده به من.
- Sharing Violation, Access Denied
- ميدونی، ازدواج با تو واقعا يک تصميم اشتباه بود.
- Data Type Mismatch
- تو يک موجود بدرد نخور هستی.
- By Default
- پس حداقل بيا بريم، بيرون يه چيزی بخوريم.
- Hard Disk Full
- ببينم ميتوانی بگی نقش من تو زندگی تو چيه؟
- Unknown Virus Detected
- خب، مادرم چی؟
- Unrecoveralbe Error
- و رابطه تو با رئيست؟
- The Only User with Write Permission
- تو اصلا، بيشتر منو دوست داری يا کامپيوترت رو؟
- Too Many Parameters
- خوب پس منم ميرم خونه بابام.
- Program Performed Illegal Operation, It Will Be Closed
- خوب گوشاتو باز کن، من ديگه بر نميگردم.
- Close All Programs and Logout for Another User
- ميدونی، صحبت کردن با تو فايده نداره، من رفتم.
- It Now Safe to Turn off Your Computer

نوشته شده توسط: در October 10, 2004 07:17 PM | متفرقه


 

Warning: include(/home/itiran/www/links/persianads.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/itiran/domains/itiran.net/public_html/archives/001026.php on line 174

Warning: include(): Failed opening '/home/itiran/www/links/persianads.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/itiran/domains/itiran.net/public_html/archives/001026.php on line 174