« اینترنت ملی و کارشناسان ملی.... | صفحه اول | در نظر سنجی ایتنا شرکت کنیم فعالانه و با نگاهی مثبت »

یکشنبه 16 بهمن 1384

چند نکته درباره گزارش تحلیل محتوایی وبلاگ های فارسی

گزارشی تحقیقی اخیرا توسط آقای ضیایی پرور در مورد تحليل محتواي 100 وبلاگ فارسي انجام شده که جای بحث دارد. شکی نیست که فضای تحقیقی ، تحلیلی و حتی آماری مناسبی بر فضای وبلاگی ایران وجود ندارد اما واقعیت این است که فقدان فضای تحقیقی از گزارش هایی که جنبه و بوی دولتی و سفارشی ازآنها به مشام می رسد به مراتب بهتر است.
به برخی از نتایج این تحقیق نگاهی بیندازیم:

این تحقیق نشان دهنده گرایش وبلاگهای طرفدار نظام به سمت اجتماعی نویسی یا مخلوط کردن مباحث اجتماعی با سیاسی و خروج از عرصه نگارش سیاسی محض است
نمی دانم تقسیم بندی وبلاگ نویسان به طرفدار نظام و مخالف نظام و یا بی طرف چه معنی می تواند داشته باشد، من مخالف تحلیل سیاسی وبلاگ ها نیستم ولی مثلا فرض کنید من یک مطلب انتقادی در وبلاگم می نویسم ایا به همین دلیل من ضد نظام تلقی می شوم؟ و یا برعکس با یک مطلب موافق؟ شاید می شد در اینجا اما من مایل بودم بدانم مثلا چه حجمی از وبلاگ های فارسی به سیاسی نویسی روی آورده اند و یا درصد مطالب سیاسی در وبلاگ های غیر سیاسی و مطالبی از این دست بودم که در این تحقیق چیزی از آن دیده نمی شود.
از طرف دیگر چنین تقسیم بندی با نام بردن از اسم وبلاگ و وبلاگ نویس عملا می تواند مشکلاتی را برای برخی از وبلاگ نویسان ایجاد کند و کسانی چنین گزارش هایی را استناد برخی برخوردها و پرونده سازی ها کنند.
عدم استقبال مخاطبان از وبلاگ های ضد نظام نشان دهنده رویکر آنان به گفتنمان درون نظام بوده و این موضوع به خصوص بعد از فضای انتخابات ریاست جمهوری نهم که منجر به پیروزی دکتر احمدی نژاد شده بیشتر نمود یافته است.
من تصورم از این بخش از تحقیق چیزی جز تبلیغ برای دولت نیست. البته اگر هدف این تحقیق این بوده چنین امری ناگزیر است اما طبیعی است انتظار دارم تحقیقی که در یک مرکز دانشگاهی و پژوهشی انجام می شود فراتر از سلیقه های سیاسی و دولتی باشد. چنین نتیجه گیری هایی را می توان برعکس نیز در نظر گرفت .به عنوان مثال در بخشی از نتایج این وبلاگ آمده که در فاصله زمان مورد نظر تحقیق ( پاییز و تابستان 84 ) از تعداد پست ها و در واقع تمایل وبلاگ نویسان به نوشتن وبلاگ کاسته شده، اگر ازآنگونه نتیجه گیری شود آیا این عدم تمایل به نوشتن را نیز می توان به دولت جدید نسبت داد؟

به آقای ضیایی پرور و فعالیت هایشان احترام می گذارم و با توجه به سابقه کار تحقیقی شان در زمینه وبلاگ ها امیدوار بودم با تحقیقی جامع تر و دقیق تر مواجه باشم .

نوشته شده توسط: شهرام در February 5, 2006 03:04 PM | آی تی

Trackback Pings

براي ارسال دنبالک از لينک زير استفاده نماييد
http://itiran.net/cgi-bin/mt/itiran-tb.cgi/1222

:نظرها

موج


اهداف تشکیلات موج

۱- براندازی نظام جمهوری اسلامی

۲- ایجاد حکومت مردم برمردم(فدرالی)

تشکیلات موج براین باوراست بااتحادتمامی قومیتهامیتوانیم به حکومت دموکراتیک فدرالی برسیم

همه ایرانیان باهرعقیده وگرایش وهردین ومذهب وآئینی که دارند به شرطی که مخالف جمهوری اسلامی باشند میتوانند عضو تشکیلات موج شوند.

هیچ یک از اعضای موج مقدم بردیگری نیست ومسئولیت اعضانسبت به فعالیت هرکس درهراستان وشهرستان وبخش توسط موج انتخاب خواهد شد.

اعضای موج حق استفاده از نام وعنوان اصلی ندارند بلکه برای هریک از اعضا شماره دوازده رقمی توسط موج انتخاب خواهد شد.

هیچ قوم وهیچ زبان ومذهبی مقدم بردیگری نیست همه ایرانیان عرب, کرد, فارس,ترکمن,ترک بلوچ,اذری,لر ودیگراقوامدرحقوق اجتماعی وفردی باهم برابرند.

هرقومی درمحدوده استانی(فدرالی)حق دارد به زبان خود بخواند وبنویسدوازفرهنگ وسنت خودبهرمند شود وحق دارد شیوه زندگی خودرا براساس خواست اکثریت مردم استان (فدرال)بنا نهد.

تشکیلات موج براین باوراست حکومت فدرالی (حکومت محلی وشورای محلی وحکومت مرکزی ومجلس سنا )وجدای دین ازسیاست مارابه آنچه می خواهیم خواهد رساند.

وظایف حکومت محلی

۱- دفاع ازآزادیهای شخصی ومدنی

۲- اجرای قانون تصویب شده توسط شورای محلی

۳- تهیه بودجه سالانه وارائه به مجلس محلی براساس درامدها محلی ودرامدهای ملی

۴- تایید حکم فرمانداران وبخشداران وشهردارانی که توسط رای مردم انتخاب شده

۵- انتخاب ومعرفی مسئولین ادارات بغیر ازمسئولینی که دربند چهارم توسط مردم انتخاب میشوند

وظایف شورای محلی

۱- تصویب قانون برای استان

۲- نظارت بر اجرای قانون

۳- تصویب بودجه سالانه

وظایف ریاست جمهوری

۱- ریاست هیئت دولت

۲- دفاع ازتمامیت عرضی کشور

۳- تهیه بودجه سالانه براساس درامدهای ملی ومنابع ملی ونسبت به جمعیت هر استان وارائه به

مجلس سنا

۴- معرفی فرماندهان نظامی وانتظامی وصداوسیما

۵- حراست ازجدایی دین ازسیاست

وظایف مجلس سنا

۱- قانون گذاری

۲-نظارت بر اجرای قانون

۳- تصویب بودجه سالانه دولت ونظارت به تمامی دستگاهای اجرایی

۴- رای اعتماد به کابینه دولت

البته ما آماده دریافت نظرات پیشنهادات وانتقادات همه عزیزان هستیم ومعتقدیم انتقادات وپیشنهادات شما مارا در هرچه بهتر شدن امور یاری خواهد کرد.

چون معتقدیم برحکومت مردم برمردم (فدرالی)

نوشته توسط: alireza at September 2, 2006 03:54 PM

موج


اهداف تشکیلات موج

۱- براندازی نظام جمهوری اسلامی

۲- ایجاد حکومت مردم برمردم(فدرالی)

تشکیلات موج براین باوراست بااتحادتمامی قومیتهامیتوانیم به حکومت دموکراتیک فدرالی برسیم

همه ایرانیان باهرعقیده وگرایش وهردین ومذهب وآئینی که دارند به شرطی که مخالف جمهوری اسلامی باشند میتوانند عضو تشکیلات موج شوند.

هیچ یک از اعضای موج مقدم بردیگری نیست ومسئولیت اعضانسبت به فعالیت هرکس درهراستان وشهرستان وبخش توسط موج انتخاب خواهد شد.

اعضای موج حق استفاده از نام وعنوان اصلی ندارند بلکه برای هریک از اعضا شماره دوازده رقمی توسط موج انتخاب خواهد شد.

هیچ قوم وهیچ زبان ومذهبی مقدم بردیگری نیست همه ایرانیان عرب, کرد, فارس,ترکمن,ترک بلوچ,اذری,لر ودیگراقوامدرحقوق اجتماعی وفردی باهم برابرند.

هرقومی درمحدوده استانی(فدرالی)حق دارد به زبان خود بخواند وبنویسدوازفرهنگ وسنت خودبهرمند شود وحق دارد شیوه زندگی خودرا براساس خواست اکثریت مردم استان (فدرال)بنا نهد.

تشکیلات موج براین باوراست حکومت فدرالی (حکومت محلی وشورای محلی وحکومت مرکزی ومجلس سنا )وجدای دین ازسیاست مارابه آنچه می خواهیم خواهد رساند.

وظایف حکومت محلی

۱- دفاع ازآزادیهای شخصی ومدنی

۲- اجرای قانون تصویب شده توسط شورای محلی

۳- تهیه بودجه سالانه وارائه به مجلس محلی براساس درامدها محلی ودرامدهای ملی

۴- تایید حکم فرمانداران وبخشداران وشهردارانی که توسط رای مردم انتخاب شده

۵- انتخاب ومعرفی مسئولین ادارات بغیر ازمسئولینی که دربند چهارم توسط مردم انتخاب میشوند

وظایف شورای محلی

۱- تصویب قانون برای استان

۲- نظارت بر اجرای قانون

۳- تصویب بودجه سالانه

وظایف ریاست جمهوری

۱- ریاست هیئت دولت

۲- دفاع ازتمامیت عرضی کشور

۳- تهیه بودجه سالانه براساس درامدهای ملی ومنابع ملی ونسبت به جمعیت هر استان وارائه به

مجلس سنا

۴- معرفی فرماندهان نظامی وانتظامی وصداوسیما

۵- حراست ازجدایی دین ازسیاست

وظایف مجلس سنا

۱- قانون گذاری

۲-نظارت بر اجرای قانون

۳- تصویب بودجه سالانه دولت ونظارت به تمامی دستگاهای اجرایی

۴- رای اعتماد به کابینه دولت

البته ما آماده دریافت نظرات پیشنهادات وانتقادات همه عزیزان هستیم ومعتقدیم انتقادات وپیشنهادات شما مارا در هرچه بهتر شدن امور یاری خواهد کرد.

چون معتقدیم برحکومت مردم برمردم (فدرالی)

نوشته توسط: alireza at September 2, 2006 03:54 PM

موج


اهداف تشکیلات موج

۱- براندازی نظام جمهوری اسلامی

۲- ایجاد حکومت مردم برمردم(فدرالی)

تشکیلات موج براین باوراست بااتحادتمامی قومیتهامیتوانیم به حکومت دموکراتیک فدرالی برسیم

همه ایرانیان باهرعقیده وگرایش وهردین ومذهب وآئینی که دارند به شرطی که مخالف جمهوری اسلامی باشند میتوانند عضو تشکیلات موج شوند.

هیچ یک از اعضای موج مقدم بردیگری نیست ومسئولیت اعضانسبت به فعالیت هرکس درهراستان وشهرستان وبخش توسط موج انتخاب خواهد شد.

اعضای موج حق استفاده از نام وعنوان اصلی ندارند بلکه برای هریک از اعضا شماره دوازده رقمی توسط موج انتخاب خواهد شد.

هیچ قوم وهیچ زبان ومذهبی مقدم بردیگری نیست همه ایرانیان عرب, کرد, فارس,ترکمن,ترک بلوچ,اذری,لر ودیگراقوامدرحقوق اجتماعی وفردی باهم برابرند.

هرقومی درمحدوده استانی(فدرالی)حق دارد به زبان خود بخواند وبنویسدوازفرهنگ وسنت خودبهرمند شود وحق دارد شیوه زندگی خودرا براساس خواست اکثریت مردم استان (فدرال)بنا نهد.

تشکیلات موج براین باوراست حکومت فدرالی (حکومت محلی وشورای محلی وحکومت مرکزی ومجلس سنا )وجدای دین ازسیاست مارابه آنچه می خواهیم خواهد رساند.

وظایف حکومت محلی

۱- دفاع ازآزادیهای شخصی ومدنی

۲- اجرای قانون تصویب شده توسط شورای محلی

۳- تهیه بودجه سالانه وارائه به مجلس محلی براساس درامدها محلی ودرامدهای ملی

۴- تایید حکم فرمانداران وبخشداران وشهردارانی که توسط رای مردم انتخاب شده

۵- انتخاب ومعرفی مسئولین ادارات بغیر ازمسئولینی که دربند چهارم توسط مردم انتخاب میشوند

وظایف شورای محلی

۱- تصویب قانون برای استان

۲- نظارت بر اجرای قانون

۳- تصویب بودجه سالانه

وظایف ریاست جمهوری

۱- ریاست هیئت دولت

۲- دفاع ازتمامیت عرضی کشور

۳- تهیه بودجه سالانه براساس درامدهای ملی ومنابع ملی ونسبت به جمعیت هر استان وارائه به

مجلس سنا

۴- معرفی فرماندهان نظامی وانتظامی وصداوسیما

۵- حراست ازجدایی دین ازسیاست

وظایف مجلس سنا

۱- قانون گذاری

۲-نظارت بر اجرای قانون

۳- تصویب بودجه سالانه دولت ونظارت به تمامی دستگاهای اجرایی

۴- رای اعتماد به کابینه دولت

البته ما آماده دریافت نظرات پیشنهادات وانتقادات همه عزیزان هستیم ومعتقدیم انتقادات وپیشنهادات شما مارا در هرچه بهتر شدن امور یاری خواهد کرد.

چون معتقدیم برحکومت مردم برمردم (فدرالی)

نوشته توسط: alireza at September 2, 2006 03:54 PM

سلام آقا شهرام ممنون از مطلبتان . من متوجه اين نكته شدم و چون بيشتر منظورم وبلاگهاي منتقد بود آنرا اصلاح كردم اگر اكنون به سايت مركز رسانه ها مراجعه كنيد مي بينيد كه اصلاح شده است . اين نوع تحقيق ها به دليل نو بودن مصون از اشتباه نيست . به هر حال از نقد شما متشكرم

نوشته توسط: حميد ضيايي پرور at February 14, 2006 11:30 AM

با سلام و خسته نباشید. به نظر میرسه به جای تقسیم بندی فعلی بایستی تقسیم بندی سیاسی نویس ها به شکل مقیم داخل و مقیم خارج باشد.

نوشته توسط: مهدی علی مددی at February 7, 2006 03:18 AM

با سلام و خسته نباشید. به نظر بنده ما اکنون با نسلی روبرو هستیم که مطالبی مانند نظام اسلام خدا یا مفاهیم مشابه دغدغه فکری آن نیست. دغدغه فکری نسل جدید لذت بردن بیشتر از زندگی است به همین دلیل حتی کسانی که در وبلاگ ها مطلب سیاسی یا کلان می نویسند اکثرا به دور از فعالیت های سیاسی و اهداف سیاسی هستند و صرفا به دنبال اهداف شخصی هستند.

نوشته توسط: مهدی علی مددی at February 7, 2006 03:13 AM

با سلام
واقعا باعث تاسف است كه سايت ضد اسلام و ضد انقلاب پارس آريا هنوز فيلتر نشده؟

شرکت ISP خدمات اينترنتي شما و مخابرات بايد هرچه زودتر با اعمال نظر كارشناسي اقدام به مسدود كردن اين سايت بكنيد.

چرا اين سايت هنوز قابل دسترس است؟

http://www.parsarya.com

با تشكر

نوشته توسط: dariush at February 6, 2006 01:25 AM

با سلام
واقعا باعث تاسف است كه سايت ضد اسلام و ضد انقلاب پارس آريا هنوز فيلتر نشده؟

شرکت ISP خدمات اينترنتي شما و مخابرات بايد هرچه زودتر با اعمال نظر كارشناسي اقدام به مسدود كردن اين سايت بكنيد.

چرا اين سايت هنوز قابل دسترس است؟

http://www.parsarya.com

با تشكر

نوشته توسط: dariush at February 6, 2006 01:25 AM

نوشتن يک نظر
اطلاعات من را حفظ کن 

Warning: include(/home/itiran/www/links/persianads.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/itiran/domains/itiran.net/public_html/archives/002306.php on line 506

Warning: include(): Failed opening '/home/itiran/www/links/persianads.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/itiran/domains/itiran.net/public_html/archives/002306.php on line 506